מלון מנדרין מנוהל על ידי מר פרי קינד וחברת הניהול מיקדן. מר קינד ממונה על כל היבטי הניהול של הבניין ועושה זאת מזה שנים רבות לטובת הבניין ודייריו. במשך השנים התקין מר קינד בבניין מערכות רבות ומתקדמות לצורך שיפור חיי משתמשי הבניין וחיסכון בהוצאות כך הותקנה מערכת בקרת כניסה אלקטרונית הן לבניין והן לחנייה, מערכת מתקדמת לחיסכון בעלות חימום הבריכה מערכת לחיסכון בחימום מים לדיירי הבניין ניהול של בניין הכולל שימושים מעורבים של מגורים מסחר ובילוי הנו מורכב ומר קינד מהווה עוגן תוך מתן מענה לצרכי כל משתמשי הבניין.

עזר כנגדו למר קינד הם מנהלת המשרד גב' מריה זסלבסקי שהנה אחראית גם על הנהלת החשבונות ומטפלת גם בהשכרת דירות הבניין.

כל הזכויות שמורות - קניוני הים בע"מ ©